บริการ

งานจัดเลี้ยง / ห้องจัดเลี้ยง

ข้าวกล่อง / รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ที่จอดรถ รองรับ 40 คัน